Midtsjællands historie

I sommeren 1973 læste Per Røn, som nybagt avisholder en lille artikel i Roskilde Tidende, at der i Jylland var en Soldaterforening ved navn ”De Blå Baretter”, som havde holdt 5 års jubilæum. Foreningens formand Torben Alstrup Nielsen, blev kontaktet med henblik på at hjælpe Per Røn, med at starte en FN Soldater-forening i Roskilde.

Per Røn fik adresserne på ca. 200 veteraner, men de ca. 125 kom tilbage ”adressat ukendt”.

Den 24. maj 1973 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Hjemmeværnsgården i Roskilde. Der blev indmeldt ca. 30 medlemmer. Den første bestyrelse bestod af Per Røn, Fløng, Gaza 14-15, Cypern 3-4, Bent Pedersen, Hvalsø, Michael Jørgensen, Roskilde, Bent Jensen, Roskilde og Knud Erik Skov Christensen, Ejby ved Roskilde.

Det skulle meget snart vise sig, at det er svært at starte en ny forening, efter et lille år, var medlems tallet  nede på 15 personer, og Hjemmeværnsgården i Roskilde, ville nødig åbne dørene. Det blev på en ekstra ordinær generalforsamling i september 1974, besluttet at lukke foreningen, og overflytte den som en klub under København, hvor Poul Mølskov var formand. Det var ingen succes, ”Midtsjællænderne” ville ikke være ”Københavnere” så de meldte sig ud, på nær Per Røn, John Dennis Pedersen, Vagn Freddy Nielsen (smeden) Køge og Erik Jørgensen, Køge.

I 1975 startede Erik Jørgensen ”Klub Køge”, der blev en fuldgyldig klub under København, indtil 1981. I 1981 opfordrede Landsformand W.K. Winther, klub Køge til at blive en lokalforening i Midtsjælland for området Roskilde, Ringsted, Holbæk og Køge. Det var lige det der skulle til.

Den 24. oktober 1981 blev der på Biblioteket i Køge afholdt stiftende generalforsamling med Torben Alstrup Nielsen som ordstyrer. Der var mødt 30 personer. Foreningens første bestyrelse fik følgende sammensætning:

I de kommende år, blev der i mangel på et fast klublokale holdt møder mange forskellige steder, bl.a. Ringsted Kaserne, Pavillonen i Ringsted, Flyvestation Skalstrup, Biblioteket i Køge, Borgerskolen, Haslev, Skovboskolen, Bjæverskov, Skensved Stadions Lokale, 1991-2008 Hjemmeværnsgården, Bjæverskov, og fra 2008 det gamle Rådhus i Borup. I 2015 skete der to vigtige ting. Foreningerne ”De Blå Baretter” skiftede navn til ”Danmarks Veteraner” simpelt hen for at følge med tiden. Og den anden ting var, at vi fik en Klub Stevns, hvis opgave er at samle de veteraner der er i området. I 2016 fik vi for første gang en hjemmeside. I 2016 er vi en forening med 105 medlemmer. Klub Stevns 7 medlemmer meldte sig ud af vor Forening den 17. april 2018, og meldte sig ind Lokalforeningen i Næstved.

Midtsj-2023-Historie