2022

2022-02-02 Borup
Vinterskydning, 2 Fl. Jepsen – 1 Nicolai Krogh – 3 Niels Bannergaard. 1 præmien blev modtaget af Henrik Krogh
2022-03-31 Borup
Generalforsamling
2022-03-31 Borup
Generalforsamling
2022-03-31 Borup
Generalforsamling
Modtager af 20 års medlemsnål
Preben Krogh – Jan Flemming Hansen
2022-03-31 Borup
Generalforsamling
Modtager af 40 års medlemsmedalje
Hans Erik Jensen
2022-03-3
Generalforsamling
Midtsjællands stiftere og 40 års jubilar.
Eilif Jensen – Leif B.B. Petersen –
Hans Erik Jensen – Gunnar Bergström
2022-03-31 Borup
Generalforsamling
Modtagere af FN 75 års Mindemedalje Bent Dybsø Jensen – Kjeld Ole Jensen – Hans Chr. Foght
2022-03-31 Borup
Generalforsamling
Modtager af FN 75 års Mindemedalje
Flemming Jepsen tildelt af Gunnar Bergström
2022-04-04 Kastellet
NATO Dag
Flemming Jepsen
2022-04-04 Kastellet
NATO Dag
Per Jensen – Fl. Jepsen – 5RS –
Kjeld O. Jensen – Thorleif Nohr Blok
2022-04-04 Kastellet
NATA Dag
Ren afslapning efter en hår dag
Finn Kromose – Kjeld O. Jensen – Fl. Jepsen
– Tonni Nielsen – Morten Stelzig
2022-05-04 Køge
Befrielsesdagen
Carsten G. Madsen med fane
bagved Formand Niels Bannergaard
2022-05-29 Kastellet
Peacekeepers Day
60 år “Det gyldne egeblad” tildeles
Flemming Jepsen
af Generalmajor Jan Dam
2022-05-29 Kastellet
Peacekeepers Day
The Board of Nordic Veteran
Medal of Honour i bronze
tildeles Hans Chr. Foght
af HKH Kronprins Frederik
2022-05-29 Kastellet
Peacekeepers Day
3 stolte modtagere af
The Board of Nordic Veteran
Medal of Honour
Finn Kormose, Kbh.
Poul Sloth Jørgensen, Kbh.
Hans Chr. Foght, Midtsj.
2022-06-15 Køge
Valdemarsdagen
Gudstjeneste i Boholte Kirke
2022-09-05 Køge
National Flagdag
Marie Stærke, Borgmester
Thomas Buus Kristensen, VeteranCafé K.
Henrik Agerlin, Køge Garderforening
2022-09-05 Køge
National Flagdag
Veteranernes Mindesten
2022-09-05 Egholm Gods og Museum
Henning Søren Larsen, “Spjæt”
Ole Falck, Godsejer
2022-10-27 Borup
Ukraine aften med foredrag af
Oberst Søren Bojesen
2022-10-27 Borup
Det Ukrainske flag med skrift
“Ære til Ukraine” eller
“Længe leve Ukraine”
2022-11-12 København
HMDs 50 års jubilæum
2022-12-18 Køge
Mindedag ved Veteranstenen
2022-12-22 Kastellet
Mindedag for veteraner