2022

2022-01-27 Borup
De gule ærter nydes
2022-02-02 Borup
Vinterskydning, 2 Fl. Jepsen – 1 Nicolai Krogh – 3 Niels Bannergaard. 1 præmien blev modtaget af Henrik Krogh
2022-03-31 Borup
Generalforsamling
2022-03-31 Borup
Generalforsamling
2022-03-31 Borup
Generalforsamling
2022-03-31 Borup
Generalforsamling
Modtager af 20 års medlemsnålen
Preben Krogh – Jan Flemming Hansen
2022-03-31 Borup
Generalforsamling
Modtager af 25 års medlemsmedaljen
Mogens Jon Zeidler
2022-03-31 Borup
Generalforsamling
Modtager af 40 års medlemsmedaljen
Hans Erik Jensen
2022-03-31 Borup
Generalforsamling
Midtsjællands stiftere og 40 års jubilaer. Eilif Jensen – Leif B.B. Petersen – Hans Erik Jensen – Gunnar Bergström
2022-03-31 Borup
Generalforsamling
Leif B.B. Petersen tildeler Kaj Krogh Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i Bronze, for hans 36 årig virke som revisor
2022-03-31 Borup
Generalforsamling
Modtagere af FN 75 års Mindemedalje Bent Dybsø Jensen – Kjeld Ole Jensen – Hans Chr. Foght
2022-03-31 Borup
Generalforsamling
Modtager af FN 75 års Mindemedalje
Flemming Jepsen tildelt af Gunnar Bergström
2022-04-06 Kastellet
NATO Dag
Fl. Jepsen – Alexander Krabbe – Kjeld O. Jensen. Foto Monica Bell Sass
22-04-06 Kastellet
NATO Dag
Flemming Jepsen
Foto Monica Bell Sass
2022-04-06 Kastellet
NATO Dag
Per Jensen – Fl. Jepsen – 5 RS – Kjeld O. Jensen – Thorleif Nohr Blok
2022-04-06 Kastellet
NATO Dag
Kjeld O. Jensen blev på sin post
Foto Monica Bell Sass
2022-04-06 Kastellet
NATO Dag
Ren afslapning efter en hård dag
Finn Kromose – Kjeld O. Jensen – Fl. Jepsen – Tonni Nielsen – Morten Stelzig