2024

2024-01-14 Tronskifte i København
Carsten Gert Madsen med Midtsjællands fane, står under skiltet
2024-01-14 Tronskifte i København
Niels Bannergaard
2024-02-07 Vinterskydning 2023 – 24 fra højre
1. Bent Jepsen 195.8 point
3. Nicolai Krogh 193.2 point
2. Josephine Krogh 194.7
Caroline Krogh modtog Josephines præmie