2016

2016-01-18 Medaljen 1948-2009
2016-01-18 Medaljen 1948-2009
2016-01-28 Klubmøde
2016-01-28 Klubmøde
2016-03-31 Generalforsamling
2016-03-31 Generalforsamling
2016-03-31 Generalforsamling
2016-03-31 Generalforsamling
2016-04-08 DVs Repræsentantskabsmøde
2016-04-08 DVs Repræsentantskabsmøde
2016-04-18 Dybbøldagen
2016-04-18 Dybbøldagen
2016-04-18 Dybbøldagen
2016-04-18 Dybbøldagen
2016-05-04 i Køge
2016-05-04 i Køge
2016-05-29 Peacekeepers Dag på Kastellet
2016-05-29 Peacekeepers Dag på Kastellet
2016-05-29 PeaceKeepers Dag på Kastellet
2016-05-29 PeaceKeepers Dag på Kastellet
2016-05-29 PeaceKeepers Dag på Kastellet
2016-05-29 PeaceKeepers Dag på Kastellet
2016-05-29 PeaceKepers Dag på Kastellet
2016-05-29 PeaceKepers Dag på Kastellet
2016-05-29 PeaceKeepers Dag på Kastellet
2016-05-29 PeaceKeepers Dag på Kastellet
2016-05-29 PeaceKeepers Dag på Kastellet
2016-05-29 PeaceKeepers Dag på Kastellet
2016-05-29 PeaceKeepers Dag på Kastellet
2016-05-29 PeaceKeepers Dag på Kastellet
2016-06-15 Valdemarsdagen i Køge Kirke
2016-06-15 Valdemarsdagen i Køge Kirke
2016-09-05 Den Nationale Flagdag
2016-09-05 Den Nationale Flagdag
2016-09-05 Den Nationale Flagdag på Stevns
2016-09-05 Den Nationale Flagdag på Stevns
2016-09-05 Den Nationale Flagdag på Stevns
2016-09-05 Den Nationale Flagdag på Stevns
2016-10-24 FN dagen på Kastellet
2016-10-24 FN dagen på Kastellet
2016-10-24 FN dagen på Kastellet
2016-10-24 FN dagen på Kastellet
2016-10-27 Bjarne Hesselberg
2016-10-27 Bjarne Hesselberg
2016-10-27 Klubmøde i Borup
2016-10-27 Klubmøde i Borup
2016-11-24 Julemøde i Midtsjælland
2016-11-24 Julemøde i Midtsjælland
2016-11-24 Julemøde i Midtsjælland
2016-11-24 Julemøde i Midtsjælland
2016-11-24 Julemøde i Midtsjælland
2016-11-24 Julemøde i Midtsjælland
2016-11-24 Julemøde i Midtsjælland
2016-11-24 Julemøde i Midtsjælland
2016-11-24 Julemøde i Midtsjælland
2016-11-24 Julemøde i Midtsjælland
2016-12-22 Mindedag på Kastellet
2016-12-22 Mindedag på Kastellet