2023

2023-02-08 Ejby
Skydning
2. pr. Flemming Jepsen
1. pr. Bent Jepsen
3. pr. Nicolaj Krogh
blev modtaget af Peter Krogh
2023-02-23 Borup
Lærerigt foredrag om PTSD ved
Psykoterapeut – Stresskonsulent
Sussi Hjort Hollensted
2022-03-30 Borup
Generalforsamling
Thomas Buus Kristensen, VeteranCafé K.
overrakte et “Gaveskjold” til Formand
Niels Bannergaard
2022-03-30 Borup
Generalforsamling
Gaveskjold fra
VeteranCafé Køge
2023-04-20 Strøby Kirke
Alex Nielsen Kulle, bisat
2023-04-21/22 Karup
Danmarks Veteraner Repræsentantskabsmøde
Fl. Jepsen og N. Bannergaard i 1st. række
Fotograf: Erik Petersen
2023-05-04 Køge
78 årets mindedag for befrielsen i
Danmark
Kirsten Jepsen,
Fanebærer Carsten G. Madsen
Christa og Peter Schrader
2023-05-04 Køge
78 årets mindedag for befrielsen i Danmark
Ceremoni ved Mindestenen
2023-05-04 Køge
78 årets mindedag for befrielsen i
Danmark
Ceremoni ved Mindestenen
2023-05-09 Kastellet
EU 50 år
Midtsjællands fane er nr. 5 fra v. båret af
mariner
2023-05-20 Køge
VeteranCafé Køge fejrer 5 års dag
Formand Thomas Buus Kristensen
2023-05-25 Borup

Formand Niels Bannergaard tildeler 10 års
medlemsnål til

Peter Schrader og Karl Jesper Svendsen
2023-05-25 Borup

Formand Niels Bannergaard tildeler 20 års
medlemsnål til

Finn Skov Hansen og Bent Dybsøe Jensen
2023-05-25 Borup

Næstformand Gunnar Bergström
tildeler 25 års medlemsmedalje til
Formand Niels Bannergaard
2023-05-29 Kastellet
Peaceskeepers Dag
Bent Dybsøe Jensen modtager for sin udsendelse for 60 år siden det
“Det Gyldne Egeblad”
2023-05-29 Kastellet
Peaceskeepers Dag
Finn Skov Hansen modtager for sin udsendelse for 60 år siden det
“Det Gyldne Egeblad”
2023-05-29 Kastellet
Peaceskeepers Dag
Finn Skov Hansen og Bent Dybsøe Jensen
er to glade 60 års jubilarer