2023

2023-02-08 Ejby
Skydning

2. pr. Flemming Jepsen
1. pr. Bent Jepsen
3. pr. Nicolaj Krogh
blev modtaget af Peter Krogh
2023-02-23 Borup

Lærerigt foredrag om PTSD ved
Psykoterapeut – Stresskonsulent
Sussi Hjort Hollensted
2022-03-30 Borup
Generalforsamling

Thomas Buus Kristensen, VeteranCafé K.
overrakte et “Gaveskjold” til Formand
Niels Bannergaard
2022-03-30 Borup

Generalforsamling
Gaveskjold fra
VeteranCafé Køge
2023-04-20 Strøby Kirke

Alex Nielsen Kulle, bisat
2023-04-21/22 Karup

Danmarks Veteraner Repræsentantskabsmøde
Fl. Jepsen og N. Bannergaard i 1st. række
Fotograf: Erik Petersen
2023-05-04 Køge

78 årets mindedag for befrielsen i
Danmark
Kirsten Jepsen,
Fanebærer Carsten G. Madsen
Christa og Peter Schrader
2023-05-04 Køge

78 årets mindedag for befrielsen i Danmark
Ceremoni ved Mindestenen
2023-05-04 Køge

78 årets mindedag for befrielsen i
Danmark
Ceremoni ved Mindestenen
2023-05-09 Kastellet
EU 50 år

Midtsjællands fane er nr. 5 fra v. båret af
mariner
2023-05-20 Køge

VeteranCafé Køge fejrer 5 års dag
Formand Thomas Buus Kristensen
2023-05-25 Borup

Formand Niels Bannergaard tildeler 10 års
medlemsnål til

Peter Schrader og Karl Jesper Svendsen
2023-05-25 Borup

Formand Niels Bannergaard tildeler 20 års
medlemsnål til

Finn Skov Hansen og Bent Dybsøe Jensen
2023-05-25 Borup

Næstformand Gunnar Bergström
tildeler 25 års medlemsmedalje til
Formand Niels Bannergaard
2023-05-29 Kastellet
Peaceskeepers Dag

Bent Dybsøe Jensen modtager for sin udsendelse for 60 år siden det
“Det Gyldne Egeblad”
2023-05-29 Kastellet
Peaceskeepers Dag

Finn Skov Hansen modtager for sin udsendelse for 60 år siden det
“Det Gyldne Egeblad”
2023-05-29 Kastellet
Peaceskeepers Dag

Finn Skov Hansen og Bent Dybsøe Jensen
er to glade 60 års jubilarer
2023-06-15 Boholte Kirke
Valdemarsdag

Carsten Gert Madsen med fane
Hans Chr. Foght, fanevagt
2023-06-15 Boholte Kirke

Faneborgen, ledet af
Anders Lund Rasmussen
2023-06-22 Aastrup Kloster

Livgarden giver sommerkoncert
2023-06-22 Aastrup Kloster

Dannebrog til sangen:
Danmark nu blunder den lyse nat
2023-06-22 Aastrup Kloster

Livgardens orkester
2023-06-22 Aastrup Kloster

Stiftsforvalter Oberst Søren Bo Bojesen, afslutter koncerten med en tak til Livgarden og
det store fremmødte publikum
2023-05-09 Kastellet

EU Dag
2023-05-09 Kastellet
EU Dag

Flemming Jepsen og Tonni Nielsen fra
Veteerancafé Solrød Greve
2023-05-29 Kastellet
PeaceKeepers Dag

Klaus Lundin, Nordsjælland
Flemming Jepsen
2023-05-29 Kastellet
Peacekeepers Dag


Bent Dybsøe Jensen, bagved står
Hans Chr. Foght
2023-05-29 Kastellet
Peacekeepers Dag

Hans Chr. Foght – Flemming Jepsen –
Gunnar Bergström
2023-05-29 Kastellet
Peacekeepers Dag

Bent Dybsøe Jensen – Finn Skov Hansen
2023-07-06 Herfølge Kirke

Hanna Lise Døy Krogh

Hanna var i 36 år (1986-2022) revisor i vor forening
2023-07-06 Herfølge Kirke

Hanna Lise Døy Krogh

I marts 2022 modtog Hanna for sit virke som vor revisor 2086-2022
Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i Bronze
2023-07-26 Køge Marina
Skibet S/Y BIA
2023-07-26 Køge Marina
Skibet S/Y BIA
2023-07-26 Køge Marina
S/Y BIAs besætning

Sonnich Borup Nielsen – Jacob Ølholm
Michael Bang Simonsen
2023-07-26 Køge Marine
S/Y BIAs formål

At sejle er at leve
2023-07-26 Køge Marina

VeteranCafé Køges Formand
Thomas Buus Kristensen overrækker deres
gaveskjold til Skipper Michael Bang Sørensen
2023-07-26 Køge Marina
S/Y BIAs kahyt med pentry
2023-07-26 Køge Marina
S/Y BIAs gæster der hygger sig på en kølig
aften
2023-07-26 Køge Marine
S/Y BIAs gæster der hygger sig da solen kom
2023-08-31 Borup
Formand Niels Bannergaard tildelte “Det Gyldne Egeblad” til
Bent Dybsø Jensen –
Finn Skov Hansen –
Børge Dahlslund – Preben Krogh
for deres udsendelse for 60 år siden.
2023-09-05 Køge
Den Nationale Flagdag blev fejret ved en parade gennem byen. Derefter taler og kranselægning
ved Veteranernes Mindesten
2023-09-05 Køge
Den Nationale Flagdag ved Veteranernes
Mindesten.
Fanebærer Carsten G. Madsen
2023-09-05 Egholm Museum
Den Nationale Flagdag blev fejret
2023-09-05 Egholm Museum
Den Nationale Flagdag blev fejret
Henning Spjæt Larsen og
Borgmester Tina Mandrup
2023-09-05 Egholm Museum
Den Nationale Flagdag blev fejret med tale af
Borgmester Tina Mandrup
2023-09-13 Veteran Mindesten Køge
I anledning af Veteran Match mod Kolding IF
besøgte KB Køge Mindestenen
2023-09-20 Kastellet
Danmarks Veteraner modtager stor donation
2023-09-20 Kastellet
Danmarks Veteraner modtager stor donation
2023-09-21 Langelinie, København
Kranselægning ved Hospitalsskibet Jutlandias Mindesten. Formand Seung-Joo BAEK,
Thomas, Kbhs fane og Flemming, Midtsjælland
2023-09-21 Langelinie, København

Hospitalsskibet Jutlandias mindesten
2023-11-22 Ejby Kirke
Vagn Ove Jørgensen 1938-2023
Udsendt til Gaza 1959 på hold 6-7
2023-12-17 Køge
Fra mindestund ved Veteranstenen
2023-12-17 Køge
Flemming Jepsen – Thomas Buus Kristensen
Gunnar Bergström – Kaj Krogh
2023-12-22 Kastellet
Mindedag
Leif Petersen, nr. 2 fra højre
2023-12-22 Kastellet
Mindedag
2023-12-22 Kastellet
Mindedag
Flemming Jepsen
2023-12-22 Kastellet
Mindedag
Hofmarskal Kim Kristensen