2020

2020-02-12 Skydning
1pr. Nicolai Krogh – 2pr. Fl. Jepsen – 3pr. Niels Bannergaard
2020-03-14 Vor Frue Kirke
Per Christian Røn bisat – Peter Castenheim – Kjeld Ole Jensen
2020-05-14 Køge
Flemming Jepsen med den nye CORONA Sløjfe
2020-08-24
Infocenter- Kastellet
Kjeld Ole Jensen – Finn Kromose
2020-08-24 Kastellet
Flemming Jepsen – Kjeld Ole Jensen – Finn Kromose
2020-08-24 Kastellet
Poul Sloth Jørgensen – Kjeld Ole Jensen – Finn Kromose – Morten Stelzig
2020-09-05 National Flagdag
Leif B.B. Petersen med årets buket
2020-09-05 National Flagdag i Køge
Flemming Jepsen – Kjeld Ole Jensen
2020-09-05 National Flagdag i Køge
Thomas Buus Kristensen, Formand VeteranCafé Køge
2020-09-05 National Flagdag i Køge
Borgmester Marie Stærke
2020-09-05 National Flagdag i Køge
Formand Henrik Agerlin, Køge & Omegns Garderforening
2020-09-05 National Flagdag i Køge
Torben Hansson, Hjemmeværnet – Bruno Juul Pedersen, Pro Patria Fonden, Køge – Carsten Rasmussen, Garderforeningen for Køge og Omegn – Borgmester Marie Stærke – Niels Bannergaard, Fmd. DV-Midtsjælland
2020-09-05 National Flagdag i Køge
Roskilde Garden
2020-09-05 National Flagdag i Køge
Motiv fra optoget
2020-09-05 National Flagdag i Køge
Motiv fra optoget
2020-09-05 National Flagdag i Køge
Motiv fra optoget
2020-09-05 National Flagdag i Lejre
Henning Spjæt Larsen
2020-09-05 National Flagdag i Greve
Flemming Jepsen – Kjeld Ole Jensen
2020-09-05 National Flagdag i Greve
Formand Niels Bannergaard
2020-09-05 National Flagdag i Greve
Fmd. Tony Viedél, VeteranCafé Sydkysten
2020-09-05 National Flagdag i Greve
Greve Pigegarde
2020-10-04 Køge
Mindesten rejst af Hjemmeværnet for Køge og Omegn
2020-10-04 Køge
Mindestenens bagside. Rejst af Hjemmeværnet for Køge og Omegn
2020-10-07 Mindesten for Veteraner i Køge
Carsten Næblerød – Peter Schrader –
Kjeld Ole Jensen
2020-10-07 Mindesten for Veteraner i Køge
Kitty Næblerød – Kjeld Ole Jensen –
Flemming Jepsen – Egon Madsen
2020-10-07 Mindesten for Veteraner i Køge
Thomas Buus Kristensen, VeteranCafé Køge
2020-10-07 Mindesten for Veteraner i Køge
Thomas Buus Kristensen, Borgm. Marie Stærke Henrik Agerlin – Carsten Næblerød – Niels Bannergaard
2020-10-07 Mindesten for Veteraner i Køge
Faneborg
2020-10-07 Mindesten for Veteraner i Køge
Borgm. Marie Stærke – Henrik Agerlin – Carsten Næblerød – Niels Bannergaard – Bruno Juul Pedersen
2020-10-07 Mindesten for Veteraner i Køge
Faneborg med sløret Mindesten
2020-10-07 Mindesten for Veteraner i Køge
Thomas Buus Kristensen – Niels Bannergaard
2020-10-07 Mindesten for Veteraner i Køge
Borgm. Marie Stærke – Form. Niels Bannergaard afslører Mindestenen
2020-10-07 Mindesten for Veteraner i Køge
Niels Bannergaard – Borgm. Marie Stærke – Flemming Jepsen – Kjeld Ole Jensen
2020-10-07 Mindesten for Veteraner i Køge
Efter kranselægning – Kjeld Ole Jensen – Flemming Jepsen med fane
2020-10-07 Mindesten for Veteraner i Køge
Efter kranselægning – Kjeld Ole Jensen of Flemming Jepsen med fane
2020-10-07 Mindesten for Veteraner i Køge
2020-10-07 Mindesten for Veteraner i Køge2020-10-07 Mindesten for Veteraner i Køge
skænket af PRO PATRIA FONDEN
2020-10-07 Mindesten for Veteraner i Køge
Kjeld O. Jensen – Fl. Jepsen – Egon Madsen – N. Bannergaard
2020-12-20 Mindedag i Køge
Niels Bannergaard – Thomas Buus Kristensen – Flemming Jepsen